Nawiązując do artykułu pt. „Porzucone „Wrzosy” opublikowanego w „Kurku Mazurskim” nr 41 z dn. 14. 10. 2015 r. Zespół „Wrzosy” pragnie się odnieść do zawartych w nim wypowiedzi Janusza Ałaja.

Dodaj komentarz

Z nietypową prośbą do Rady Gminy Dźwierzuty w imieniu zespołu „Wrzosy” zwróciła się jedna z jego członkiń. Chodzi o znalezienie mu nowego instruktora. Związany z „Wrzosami” od początku ich istnienia Janusz Ałaj już z nimi nie współpracuje. Członkowie zespołu zarzucają mu, że ostatnio unikał grania z nimi, wymawiając się urlopem albo zwolnieniem, a w tym samym czasie występował za pieniądze. Sam Ałaj rozwiązanie współpracy kwituje z ulgą. – Zakończę wreszcie to piekło – mówi.

Dodaj komentarz

W Dźwierzutach odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu osób starszych. Policjanci wraz z rzecznikiem praw konsumenta ostrzegali seniorów m.in. przed oszustami stosującymi coraz bardziej wyrafinowane metody działania.

Dodaj komentarz

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz gimnazjum w Dźwierzutach wzięli udział w warsztatach malarskich. Odbyły się one w pracowni malarza Andrzeja Cisowskiego w Targowie.

Dodaj komentarz

Proboszcz parafii w Dźwierzutach, ks. Jarosław Wiszowaty nie zgadza się, by dziecko rodziców, którzy nie mają ślubu kościelnego, zostało ochrzczone w niedzielę. Zaproponował im inny dzień tygodnia, ale to ich nie satysfakcjonuje. – Nie mamy się czego wstydzić i nie chcemy, żeby nasze dziecko było chrzczone po kryjomu – tłumaczą, dodając, że postawę proboszcza odbierają jako przejaw dyskryminacji.

Dodaj komentarz

Cykl gminnych dożynek w powiecie zakończył się świętem plonów w Dźwierzutach. Na mieszkańców i gości czekało wiele atrakcji, w tym widowisko plenerowe przygotowane przez. Nieformalną Grupę Teatralną „Domalesia”, nawiązujące do staropolskich tradycji związanych z zakończeniem żniw. W konkursie na wieniec zwyciężyło Linowo, a za najlepsze stoisko sołeckie uznano to przygotowane przez Rumy.

Dodaj komentarz

Na placu przy świetlicy wiejskiej w Rumach obchodzono w minioną niedzielę Dożynki Wiejskie.

Dodaj komentarz

Realizacja budowy parku w centrum Dźwierzut wciąż napotyka na problemy. Nowe władze gminy, które zaplanowane jeszcze przez poprzedniego wójta zadanie mocno ograniczyły, toczą teraz spór z wykonawcą inwestycji. Podobne perturbacje dotyczą niedawno oddanej do użytku sali sportowej w Orzynach.

Dodaj komentarz

Radni gminy Dźwierzuty wyrazili zgodę na połączenie swoich dwóch instytucji kulturalnych i utworzenie z nich Centrum Kultury. Zaoszczędzone na etatach pieniądze mają być przekazane na poszerzenie oferty kulturalnej.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę w jeziorze Sasek Wielki w miejscowości Dąbrowa utonął 55-letni mieszkaniec tej miejscowości. Wstępne ustalenia policji wskazują, że przyczyną tragedii mógł być alkohol.

Dodaj komentarz

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce skończy się wieloletnia gehenna mieszkańców Miętkich. Znany jest już wykonawca budowy dwukilometrowego odcinka sieci wodociągowej, który rozładuje problem z niskim ciśnieniem wody.

Dodaj komentarz

Jedno z najbardziej rybnych jezior w powiecie, Babant Duży, jest ulubionym akwenem spinningowców. Jak się okazuje, mają oni niemały problem, aby się tam dostać.

Dodaj komentarz

W Szczepankowie na szosie Szczytno – Biskupiec jest szczególny łuk. Z pozoru nie wygląda na bardziej niebezpieczny niż inne. Jezdnia, jak się wydaje, ma prawidłowe pochylenie, ale w zakręcie tkwi jakieś licho, bo wypadki i kolizje zdarzają się na nim wyjątkowo często.- Bywa, że kilka jednego dnia – niepokoi się sołtys Leszek Budny.

Dodaj komentarz

Wiemy już, kto w przyszłym roku zajmie się dowozem dzieci do szkół na terenie gminy Dźwierzuty, kto dostarczy olej napędowy do pojazdów gminnych, a także u kogo gmina ubezpieczy swoje mienie.

Dodaj komentarz

Sobótkowa, plenerowa impreza w Orzynach przyciągnęła liczną widownię. Nie tylko miejscowi, ale i przyjezdni byli ciekawi, co tym razem pokaże znana już teatralna grupa „Domalesia”.

Dodaj komentarz

Świetlica wiejska w Popowej Woli stała się kością niezgody między zwolennikami byłej sołtys Kazimiery Klobuszeńskiej a mieszkańcami popierającymi jej następczynię Beatę Szostak. Pierwsza, będąca prezesem Stowarzyszenia „Wioska Żurawi” chciałaby, aby mogło ono nadal korzystać ze strychu obiektu. Nowa sołtys nie wyraża na to zgody.

Dodaj komentarz

Były przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty, a obecnie radny z ramienia PSL Krzysztof Sawicki ma krótką pamięć. Zapomniał, że przez wiele lat jego opcja rządziła gminą, dopuszczając się zaniedbań związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej. Teraz domaga się od wójt Marianny Szydlik zdecydowanych działań, mających zapewnić dostęp do wody w weekendy mieszkańcom Miętkich i Jeleniowa.

Dodaj komentarz

Suche krany w letnie weekendy to dla mieszkańców Miętkich już od kilku lat uciążliwa norma. Niskie ciśnienie wody spowodowane ograniczoną wydolnością studni głębinowej w pobliskich Orzynach skutkuje tym, że nie można się umyć, zrobić prania, ani napoić zwierząt hodowlanych. - To wynik ogromnych wieloletnich zaniedbań – mówi wójt gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik, dodając, że sieć wodociągowa wymaga gruntownej modernizacji.

Dodaj komentarz

Ubiegłoroczne inwestycje w gminie Dźwierzuty przekroczyły 20 procent ogólnych wydatków. Blisko dwukrotnie wyższe jednak jest jej zadłużenie. Mimo to do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu radni nie mieli uwag, jednogłośnie udzielając absolutorium wójt gminy Mariannie Szydlik.

Dodaj komentarz

Najzdolniejsi uczniowie z gminy Dźwierzuty będą otrzymywać nagrody za swoje osiągnięcia. Od lat zabiegała o nie u kolejnych wójtów przewodnicząca gminnego koła Związku Nauczycielstwa Polskiego, Hanna Deptuła. Dziś nie uważa wcale, że to jej zasługa. - Na ustanowienie nagród wpłynęła przychylność wójt Szydlik – mówi skromnie.

Dodaj komentarz